phuong-muses

Kể lể cái chuyện mang bầu và sinh bạn Cá

8/3 vừa mở mắt ra, mẹ còn chưa nhận được bông hoa nào thì Cá đã reo lên vui sướng: – Mai là sinh nhật con rồi đấy. Con không thể chờ được nữa! Cá đếm từng ngày để tới sinh nhật mình với nét mặt hớn hở. Nhìn cái vẻ hớn hở ấy mẹ …

Kể lể cái chuyện mang bầu và sinh bạn Cá Read More »